Belastingen & Subsidies

 

Waarvoor kunt u bij Bins Advies terecht?

  -> voor belastingadvies en ondersteuning bij belastingaangiften:

 • inkomstenbelasting,
 • vennootschapsbelasting,
 • omzetbelasting (BTW),
 • loonbelastingen en premies,
 • schenk- en erfbelasting, etc.

  -> voor subsidies die via de belastingen worden vergeven:

 • subsidies en belastingvoordelen op zonnepanelen;
 • diverse verminderingen in de loonbelasting. Bijvoorbeeld:
  • de zogenaamde tegemoetkomingen loon-domein (loonkostenvoordeel bij het in dienst nemen van ‘oudere’ werknemers (met een uitkering), arbeidsongeschikten of met een arbeidsbeperking; lage-inkomensvoordeel bij het in dienst nemen van ‘jongere’ werknemers met een laag loon);
  • de subsidie op (technisch) speur- en ontwikkelingswerk (de S&O-subsidie), etc.
 • investeringsaftrekken: belastingverminderingen vanwege investeringen. Bij investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende installaties, of investeringen in milieu-vriendelijke zaken, gelden soms extra aftrekken.

  -> ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures.

  -> ondersteuning bij het aanvragen van allerlei ‘toeslagen’:

 • zorgtoeslag,
 • huurtoeslag,
 • kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

  -> ondersteuning bij de opmaak van de jaarrekening:

Indien gewenst kan ook ondersteuning worden geboden bij de opmaak van de commerciële jaarrekening, het afgeven van samenstellingsverklaringen en/of branche-specifieke verklaringen (bijvoorbeeld voor brancheverenigingen als NIP en NVO), de verplichte deponering van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel.

Bins Advies pakt overigens niet ‘alles’ aan: soms zijn er zaken waarin anderen gewoon beter zijn.
Dan kan in goed overleg, een collega(-kantoor) worden ingeschakeld.

belastingdienst