Voor (onderwijs)instellingen en ondernemingen

 

Ondernemers, ondernemingen, maar ook instellingen zoals scholen, moeten in Nederland met allerlei belastingregels rekening houden. Regels die jaarlijks altijd weer een beetje kunnen veranderen. 2022 vormt wat dat betreft weer geen uitzondering (denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de werkkostenregeling, de thuiswerkvergoeding, resp. de wijzigingen als gevolg van corona…. )
U wordt geacht de regels en de veranderingen te kennen en ze juist en tijdig toe te passen.
Dan kan het soms handig zijn om niet alles zelf te doen, maar daar waar nodig een adviseur bij te schakelen.
Bins Advies is dagelijks bezig met belastingen die u kunnen raken:

 • inkomstenbelasting;
 • omzetbelasting (BTW);
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting.

 

Ook kan via Bins Advies:

 • een zogenaamde “fiscale check” bij uw onderneming of school gedaan worden, om te bezien of u fiscaal in control bent, of dat u juist risico loopt en zaken beter kunt aanpassen;
 • een fiscale training of cursus gegeven worden, bijvoorbeeld over een onderwerp als de werkkostenregeling;
 • een fiscale presentatie gegeven worden, bijvoorbeeld tijdens zakelijke bijeenkomsten, of tijdens een ‘werk’lunch, waarbij een actueel/passend fiscaal thema wordt besproken/uitgelegd.

 

belastingdienst

 

 

 * Inkomstenbelasting

Als ondernemer heeft u altijd te maken met de jaarlijkse inkomstenbelasting. In de regel best een ingewikkelde aangifte omdat ondernemers zowel in box 1, box 2 als box 3 kunnen vallen. Het kan dan doelmatig zijn om het niet allemaal zelf uit te zoeken, maar om op de ingewikkelde onderdelen een adviseur te raadplegen of om deze aangifte te laten doen door iemand die daar gewoon méér ervaring mee heeft.

* Omzetbelasting (BTW)

De meeste ondernemingen en instellingen (let op: ook scholen!) hebben te maken met de periodieke BTW aangifte. Meestal eenmaal per maand. Kleinere ondernemingen of instellingen vaak eenmaal per kwartaal. Belangrijke items bij de BTW zijn bijvoorbeeld:

 • allerlei soorten van privé-gebruik (auto’s, computers, de lease-fiets etc.);
 • van BTW vrijgestelde prestaties (onderwijs/lesgeven etc.);
 • inkopen waarop geen, of juist wel BTW berekend moet worden;
 • pro-rata correctie van BTW-voordruk etc.;
 • terugvragen van BTW bij aanschaf van zonnepanelen en/of laadpalen (ook scholen kunnen de BTW terugkrijgen!);
 • de verleggingsregeling, bijvoorbeeld bij grotere ICT-aankopen.

Maar let op: soms is het helemaal niet nodig om BTW-aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat beroep kan worden gedaan op een vrijstelling! Per 1/1/2020 is er een vrijstellingsregeling (genaamd “KOR”; de Kleine Ondernemers Regeling) . Regel deze vrijstelling: het kan een hoop gedoe besparen….

* Loonbelasting

Ondernemingen en instellingen met personeel in dienst moeten loonbelastingen en premies inhouden. Hiervan moeten aangiften en afdrachten worden gedaan aan de belastingdienst. Meestal eenmaal per maand. Bins Advies kan hierbij ondersteunen op tal van onderwerpen. Vooral het belangrijkste onderwerp: wat is loon, en wat is geen loon maar bijvoorbeeld een (kosten)vergoeding ?  Onderwerpen in de loonbelasting die nogal eens vragen oproepen zijn:

 • de werkkostenregeling: wat geldt als een kostenvergoeding, en kan onbelast blijven;
 • cafetariamodellen: belastingvoordeel voor het ‘eigen personeel’, maar ook voor de werkgever;
 • wanneer ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid;
 • hoe de webmodule te gebruiken? (bij het inlenen van ZZP-ers);
 • belastbaarheid van privé-gebruik van ‘spullen van de zaak’ (auto’s, computers, lease-fiets…);
 • ‘vrijwilligers’: wat mag wel, wat mag niet, max. vergoedingen zijn per 2021 verhoogd: naar € 180,-/maand, max. € 1.800,- per jaar);
 • belasting op vergoedingen aan toezichthouders, aan Raden van Toezicht etc..

* Vennootschapsbelasting

Ondernemingen die streven naar winst hebben te maken met vennootschapsbelasting. Gewone commerciële bedrijven, die ‘in concurrentie treden’ met anderen, vallen onder deze belasting. Maar let op: ook onderwijsinstellingen, scholen kunnen eronder vallen!  Hoezeer scholen soms zelf ook van mening kunnen zijn dat zij niet naar winst streven.
Zogenaamde stamrecht-BV’s, pensioen-BV’s, hypotheek-BV’s of spaargeld-BV’s moeten jaarlijks ook een aangifte vennootschapsbelasting doen.
Weet daarbij dat, in 2022, een eigen BV ‘extra aantrekkelijk’ is geworden omdat de eerste € 395.000,- aan ‘winst’ bij die BV slechts tegen 15% wordt belast!

Bins Advies helpt hier graag bij, denkt graag mee!