Voor Particulieren

 

Ondersteuning voor particulieren

Iedereen moet belasting betalen, maar niemand wil teveel betalen, naheffingen of boetes krijgen.
Het is daarom belangrijk dat de aangifte zorgvuldig ingevuld wordt en op tijd wordt ingediend.
Bins Advies is op de hoogte van de actuele belastingwijzigingen en zorgt ervoor dat met de belasting-mogelijkheden en met de belasting-onmogelijkheden rekening wordt gehouden.
En als er overleg met de belastingdienst nodig is, dan gaat dat transparant, consistent en professioneel.
In een goede relatie met de belastingdienst kunnen uw zaken goed en correct worden afgewerkt.
Bins Advies is uw partner als het aankomt op consistent- en consequent aangiftegedrag.

 

849

 

Vragen van particulieren waarbij geholpen kan worden

– wanneer moet je aangifte doen; wanneer heeft het zin om vrijwillig aangifte te doen ?

Aangifte doe je in de regel als je een ‘uitnodiging’ van de belastingdienst hebt gekregen. Vrijwillig aangifte doen, is vooral aan de orde op het moment dat je geld kunt terugkrijgen vanwege aftrekposten (hypotheekrente, zorgkosten, veel giften etc.) of omdat je bijvoorbeeld als student heel weinig hebt verdiend.

– boeterente van de hypotheek, bijvoorbeeld vanwege oversluiten, is die aftrekbaar ?

Ja, boeterente is aftrekbaar.  Alle kosten vanwege de eigenwoningschuld (hypotheek) zijn in beginsel aftrekbaar.

– hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek na een verhuizing ?

De hypotheekrenteaftrek gaat gewoon door… Maar als je winst maakte op het huis wat je eerder verkocht, dan geldt er een beperkende regeling op de toekomstige hypotheek…

– hoe zit het met de aftrek van giften ?

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar. Maximaal 10% van je inkomen kun je in het gift-jaar aftrekken, de rest schuift op naar een volgend jaar.

– wat te doen met een ontslagvergoeding ?

Een ontslagvergoeding is gewoon als inkomste bij box 1 aan te geven, vaak is dit al ‘voor-ingevuld’ en wordt dit bedrag ‘helemaal’ resp. ‘progressief’ belast. Pensioenstorting resp. “middeling” zijn mogelijkheden om de belasting op een ontslagvergoeding te verminderen. Middeling, zie hierna.

 

Onderwerpen waarmee particulieren geholpen kunnen worden

Hieronder een aantal onderwerpen waarmee particulieren te maken kunnen krijgen en waarbij ondersteund kan worden:

Aangifte inkomstenbelasting

Ieder jaar dient uiterlijk op 1 mei een aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst te worden ingediend. Als een aangifte wordt ingediend uiterlijk 1 april zegt de belastingdienst toe dat, als er een te betalen bedrag uit de aangifte komt, dat dan geen (belasting)rente betaald hoeft te worden.

Uitstel vragen (van het doen van aangifte: vóór 1 mei van het jaar)

Als de termijn van 1 mei niet gehaald kan worden, bijvoorbeeld omdat informatie over aftrekposten nog niet helemaal voorhanden is, of als die informatie eerst nog nader bezien moet worden, is het aan te raden om uitstel aan te vragen. In de regel kan iedereen voor een periode van 3 maanden uitstel krijgen. Als alternatief voor het vragen van uitstel kan het soms overigens ook een optie zijn om de aangifte gewoon te doen, en er op een later moment een ‘verbetering’ in aan te brengen.

Voorlopige teruggaaf vragen

Heeft u aftrekposten, bijvoorbeeld vanwege hypotheekrente in verband met de eigen woning, dan heeft u al recht op belastingteruggaaf op het moment dat u die hypotheekrente betaalt. U kunt ‘meteen’ een maandelijks belastingteruggaaf krijgen.

Middelingsverzoeken

Heeft u wisselende inkomsten, dan kan het zijn dat u het ene jaar relatief veel belasting moet betalen en het andere jaar relatief weinig. Bijvoorbeeld door een ontslagvergoeding kan het belastbaar inkomen in het jaar van die ontslagvergoeding ineens heel hoog zijn. “Middeling” kan dan een goed middel zijn om de belasting te verminderen. Middeling betekent dat jaren met hoge inkomsten worden ‘gemiddeld’ met jaren van lage inkomsten. U kunt dan belasting terugkrijgen. Verdient u in 2018 bijvoorbeeld € 80.000,- in 2019 € 100.000,- en in 2020, bijvoorbeeld vanwege corona maar € 30.000,- dan kunt u met middeling ca. € 5.000,- terugkrijgen. Laat zo’n teruggaaf niet verloren gaan! Let op: het voornemen bestaat om deze regeling per 2023 af te schaffen.

Aangifte schenkbelasting

Wanneer u een schenking krijgt dan moet hiervan aangifte worden gedaan. Er gelden echter ook een verschillende vrijstellingen. Allerlei verschillende bedragen van schenkingen kunnen worden vrijgesteld, bijvoorbeeld bij schenkingen van ouders aan kinderen.

BTW-teruggaven in verband met de aanschaf van zonnepanelen

Op de aanschaf van zonnepanelen kunnen (ook) particulieren de BTW terug krijgen.
Bij een ééngezinswoning woning, waar bijvoorbeeld voor € 5.000,- aan zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd, bedraagt de teruggave ca. € 1.000,-.

Particulieren met een “eigen BV”, bijvoorbeeld een stamrecht-BV of een spaargeld-BV

Particulieren met zo’n eigen BV kunnen vaak gebruik maken van fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden, bijvoorbeeld spaargeld en vermogen in de eigen BV onderbrengen zodat inkomstenbelasting in ‘box 3’ verminderd kan worden. Bij ca. € 200.000,- box 3 vermogen, kan dit al voordelig worden. Ook het onderbrengen van een (gedeelte van de) hypotheek op de eigen woning, met behoud van de hypotheekrente-aftrek, kan bij een ‘eigen-BV’ aantrekkelijk zijn. Over de eerste € 395.000,- (2022) aan ‘winst’ betaalt de BV bovendien heel weinig belasting, namelijk 15%.

Particulieren die ZZP-er zijn geworden

Particulieren die ZZP-er zijn geworden, kunnen kiezen of de werkzaamheden als ‘eenmanszaak’ worden gedaan, of via een eigen BV.  Beide ondernemingsvormen hebben voor- en nadelen. De belastingwijzigingen van de laatste jaren leiden ertoe dat een eigen BV eerder aantrekkelijk wordt. Vooral nu in 2022 het belastingtarief op de BV-winst slechts 15% bedraagt op de eerste € 395.000,- aan ‘winst’.

 

Kortom, Bins Advies denkt graag mee !